skip to Main Content

Integritetspolicy

I vår verksamhet är det nödvändigt att samla in personuppgifter för att kunna leverera avtalad tjänst/produkt. All hantering av personuppgifter följer Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Byggutbildning Star i Dalarna AB
Org. Nr. 556528-2349.
Adress: Kaserngården 6, 791 40 Falun.
Tel: 023-67 99 800
info@byggstar.se

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, adress och foton. För fullständig definition av personuppgifter hänvisas till Dataskyddsförordningen kapitel 1, artikel 4 definitioner. Lika bra att lägga in länken Artikel 4 Dataskyddsförordningen (gdprinfo.eu)

Vilka uppgifter samlar vi in?

Namn, personnummer, e-postadress, adress, och telefonnummer är vanliga exempel på personuppgifter vi samlar in. I vissa fall även foton när det är nödvändigt för speciella utbildningar.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Insamlingen av personuppgifter sker på flera olika sätt. Oftast via telefon eller mail vi kursbokningar men även skriftligt vid utbildningstillfälle eller intresseanmälan till kurs. Vid validering via arbetsförmedlingen får vi uppgifter från tredje part (Arbetsförmedlingen) och/eller skriftligt via förfrågningsunderlag, och/eller muntligt vid intervju inför validering.
Grundprincipen är att endast samla in de uppgifter som krävs för att vi skall kunna fullfölja vårt åtagande mot kunder och partners.
I vilket syfte samlar vi in personuppgifter?
Personuppgifterna används för att administrera våra utbildningar, kursdeltagares behörigheter, valideringsverksamhet samt våra åtagande mot gymnasieskolorna och övriga kunder.

Med vilken laglig grund samlar vi in personuppgifter?

All insamling sker med stöd av avtal mellan oss och vår kund i syfte att kunna uppfylla våra åtaganden, följa tillämplig lagstiftning eller med stöd av rättslig förpliktelse.

Hur hanteras insamlade personuppgifter?

All information som samlas in registreras i de olika administrativa system som Star använder för att hantera utbildningar, behörigheter, avtal och övriga administrativa åtaganden gentemot kund. Vissa system är Stars egna system men vi använder även underleverantörer. I de fallen finns alltid personuppgiftsbiträdesavtal mellan Star och leverantören. Uppgifterna sparas endast så länge det finns ett syfte, t.ex. tidsbegränsad behörighet, eller tills den registrerade begär att uppgifterna skall tas bort.

Med vilka delar vi uppgifterna?

Vi delar endast uppgifter med tredje part när det krävs för att fullfölja vårt avtal mot kund.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Personer som vi har samlat in uppgifter om har alltid rätt att få sina uppgifter rättade eller raderade, rätt att få ett utdrag med alla personuppgifter vi har sparat, rätt att ta tillbaka samtycke samt rätt till dataportabilitet.
Anser du att vi inte följer GDPR kan du anmäla detta till Datainspektionen.
https://www.datainspektionen.se

Back To Top
English English Svenska Svenska