skip to Main Content

Kompetens är alltid efterfrågat. Därför är ett av Stars övergripande mål att erbjuda ett konkurrenskraftigt och behovsanpassat utbud av utbildningar till skolor och företag i byggsektorn.

Aktuella utbildningar

Här kommer vi inom kort att presentera kommande utbildningar. Välkommen att kontakta oss för information om våra aktuella utbildningar, om du har frågor eller vill boka en utbildning.

Sedan starten 1996 har Star kompetensutvecklat byggsektorn, och sedan juni 2019 har vi ett uppdrag att projektleda Byggbranschens Utbildningscenters samtliga utbildningar i Dalarna och Värmland.

Byggbranschens Utbildningscenter erbjuder ett stort antal utbildningar för att tillgodose kompetensbehovet i bygg- och anläggningsbranschen, både för tjänstemän och yrkesarbetare. Utbudet består av utbildningar inom områdena entreprenadjuridik, arbetsmiljö, företagsstyrning, ledarskap, byggproduktion, arbetsrätt och projektering.

Back To Top
English English Svenska Svenska