skip to Main Content

Kompetens är alltid efterfrågat. Därför är ett av Stars övergripande mål att erbjuda ett konkurrenskraftigt och behovsanpassat utbud av utbildningar till skolor och företag i byggsektorn.

Aktuella utbildningar

Här kan du se vilka utbildningstillfällen som är aktuella just nu.

Byggsektorn är en viktig del i samhällsbyggandet, den omfattar allt från samhällsplaneringen i kommunerna till det sista penseldraget. För att byggsektorn ska fungera optimalt behövs både en fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Byggutbildning Star erbjuder kompetensutveckling för både yrkesarbetare och tjänstemän i byggsektorn, både genom egna utbildningar och samarbeten med andra utbildare. Vi utbildar även ett stort antal elever på byggrelaterade gymnasieprogram årligen.

Back To Top
English English Svenska Svenska