skip to Main Content

Brandfarliga Arbeten

Alla jobb som utförs med verktyg som ger gnistor eller värme kallas brandfarliga eller heta arbeten. För att genomföra ett sådant arbete ska det alltid finnas minst två personer inblandade: Tillståndsansvarig och personen som ska utföra jobbet, utföraren. Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som ska utföras är brandfarligt, ska han/hon ge ett skriftligt tillstånd till den/dom som ska utföra jobbet och även bedöma om det behövs en eller flera brandvakter. Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och tar 6–8 timmar. Du får genom utbildningen rätt att vara tillståndsansvarig, utförare, brandvakt samt rätt att jobba med tätskikt på tak och balkonger.

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhålls registrering i ID06 kompetensdatabas samt ett certifikat genom SVEBRA. Utbildningen är giltig i fem år.

Back To Top
English English Svenska Svenska