skip to Main Content

Mobila arbetsplattformar-lift

Byggutbildning Star är auktoriserade av Liftutbildningsrådet att bedriva utbildning enligt liftläroplan (LLP). I liftläroplanen beskrivs vad som bör ingå i en grundläggande utbildning för arbete med liftar och mobila arbetsplattformar. LLP är utformad efter den internationella ISO-standarden för liftutbildning (SS-ISO 18878:2013).

Arbetsmiljöverket föreskriver i AFS 2006:6, användning av lyftanordningar och lyftredskap §29, “En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen”. Arbetstagaren ska dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda lift.

Grundutbildning LLP: Heldag med teori på förmiddagen och praktisk körning på eftermiddagen.

Repetitionsutbildning LLP: Halvdag med teori och körning, ca: 4 tim.

Kursinnehåll:

  • Kursintroduktion
  • Maskintyper
  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och besiktning
  • Arbetssätt och handhavande
  • Säkerhet
  • Arbetarskydd och lagar

Efter genomgången utbildning och godkänt kör- och teoriprov erhålls registrering i ID06 kompetensdatabas alt. utbildningsbevis samt diplom på utförd utbildning.

Back To Top
English English Svenska Svenska