skip to Main Content

Säkra lyft – Lastkopplare – Signalman

Enligt AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, så krävs att…
”En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning” samt att detta ska finnas dokumenterat.

Målet med denna halvdagsutbildning är att du ska få grundläggande kunskaper på en nivå som medger säker lasthantering och att du på ett säkert sätt ska kunna hantera olika metoder och situationer som uppstår vid användning av maskindrivna lyftanordningar.

Kursinnehåll

  • Regler och förordningar
  • Rätt lyftredskap för uppgiften
  • Ansvar/belastningsgränser/riskbedömning i samband med lyft
  • Underhåll av lyftredskap/lyftvinklars betydelse/signalering/kommunikation

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhålls ett personligt utbildningsbevis.

Back To Top
English English Svenska Svenska