skip to Main Content

Allmän utbildning ställning (upp till 9 meter)

Arbetsmiljöverket föreskriver (AFS 2013:4) att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar/hanterar ställningar ska ha genomgått utbildning. Detta gäller oavsett tidigare erfarenheter. Byggutbildning Star erbjuder i enlighet med dessa föreskrifter ”Allmän utbildning ställning” som ger behörighet att bygga ställning upp till nio meter. Kursen består av förberedande studier samt en lärarledd kursdag.

Kursinnehåll

 • Regler för ställningar i Sverige
 • Risker och säkerhet vid arbete med ställningar
 • Olika metoder att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
 • Förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningar.
 • Metoder för upp- och nedtransport/lyft av ställningsmaterial
 • Olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar
 • Förankring av ställningar
 • Belastningsförutsättningar för ställningar

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhålls registrering i ID06 kompetensdatabas alt utbildningsbevis samt diplom på utförd utbildning.

Särskild utbildning ställning (över 9 meter)

Arbetsmiljöverket föreskriver (AFS 2013:4; 2004:4) att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar/hanterar ställningar ska ha genomgått utbildning. Detta gäller oavsett tidigare erfarenheter. Byggutbildning Star erbjuder i enlighet med dessa föreskrifter ”Särskild utbildning ställning” som ger behörighet att bygga ställning över nio meter eller mer komplicerade ställningar. Byggutbildning Star är av BYN (Byggnadsindustrins utbildningsnämnd) godkänd utbildningsgivare. Du skall inför kursen genomfört förberedande studier på ca: 40 timmar och därefter ca: 40 timmar lärarledd kursdel (5 dagar).

Kursinnehåll

 • Grundlig genomgång av regler för ställningar i Sverige
 • Allmänna principer för uppförande av rör- och kopplingsställningar
 • Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar och kopplingar
 • Hur kan ställningar användas på annat sätt än vad som framgår av instruktion
 • Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar
 • Metoder för upp- och ned transport samt lyft av ställningsmaterial
 • Förankring av ställningar
 • Inklädnad av ställningar
 • Dimensionering av ställningar
 • Orientering om speciella ställningskonstruktioner

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhålls registrering i ID06 kompetensdatabas alt. utbildningsbevis samt diplom på utförd utbildning.

Back To Top
English English Svenska Svenska