skip to Main Content

Validering är ett sätt att mäta dina yrkeskunskaper – en slags diagnos på nuläget. En strukturerad kartläggning, bedömning och utvärdering av dina kunskaper och färdigheter görs i förhållande till gällande branschkrav. Efter valideringen kommer resultatet att presenteras i ett valideringsintyg.

Om valideringen visar att det finns kunskapsluckor i relation till de krav som ställs inom respektive yrke kommer ett kompletteringsutlåtande att utfärdas. Kompletteringsutlåtandet kan innehålla förslag på utbildningsinsatser eller andra åtgärder som gör att du i slutändan når full kvalifikation.

Byggutbildning Star är godkända för att genomföra validering av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och utför validering av de byggyrken som ligger inom deras område. Valideringen utförs sedan på uppdrag av Arbetsförmedlingen, kommunen eller av företag i byggbranschen.

Vem kan valideras?

Validering av yrkeskunskaper vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat inom byggbranschen i Sverige eller i utlandet men som saknar dokument som styrker dina erfarenheter eller kunskaper. Eller till dig som har dokument från ditt ursprungsland som måste valideras mot kraven på den svenska arbetsmarknaden.
Valideringen ställer inte några språkkrav på dig som valideras. Vid behov finns det möjlighet till tolk.

Hur går det till?

Valideringen består av två delar, kompetenskartläggning och kompetensbedömning. Den inledande kompetenskartläggningen syftar till att fånga upp tidigare erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Utifrån kompetenskartläggningen upprättas en valideringsplan och valideringen inleds. De kartlagda kompetenserna ska då uppvisas, vilket kan göras i både teoretiska och praktiska moment.
Efter genomförd validering sammanfattas resultatet i ett valideringsdokument som kan ligga till grund för kompletterande utbildningsinsatser.

Bokning

För att genomföra en validering så måste vi på Star få ett uppdrag att göra det. Vanligast är att det är Arbetsförmedlingen som ger oss detta uppdrag, men uppdraget kan även komma på initiativ av kommuner eller av företag i byggbranschen. Du kan även bekosta valideringen på egen hand.

För mer information var vänlig fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

    Back To Top
    English English Svenska Svenska