Vi utbildar för säkrare arbetsplatser ENGELSKA

När säkerhet är viktigt

Byggutbildning STAR i Dalarna AB är den naturliga utbildningspartnern till företag inom byggbranschen. Vi tar hand om utbildningen och levererar kompetent personal så att ni kan leverera kvalitetsprojekt till era kunder. Aktuella utbildningar

vi erbjuder branschspecifika utbildningar

för yrkesarbetare

Branschspecifika utbildningar för yrkesarbetare.

För att byggsektorn ska fungera optimalt behövs en fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vi erbjuder behörighetsutbildningar och kompetensutveckling för yrkesarbetare i byggsektorn, både genom egna utbildningar och samarbeten med andra utbildare.

  • Vi är ackrediterat utbildningsföretag för ID06
  • Vi är av BYN godkänd utbildningsgivare

för gymnasieelever

Anpassade behörighetsutbildningar för gymnasieelever.

Att rekrytera välutbildad personal till byggsektorn är en av Byggutbildning STARs huvudsakliga drivkrafter. Därför samarbetar vi med ett stort antal gymnasieskolor med syftet att ge alla elever en utbildning med bra kvalitet. I samarbete med företag från byggsektorn har vi tagit fram ett gymnasiepaket som på ett fullgott sätt förbereder eleverna för arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

"En utbildare som levererar bra utbildningar och sköter kommunikationen med oss som projekt på ett perfekt sätt."
Prenumerera på vårt nyhetsbrev