Vi utbildar för säkrare arbetsplatser

Byggbranschen förtjänar bättre utbildningar

Alla ska känna sig trygga på jobbet och komma hem oskadda efter sin arbetsdag. Därför erbjuder vi högkvalitativ utbildning som ser till att dina medarbetare har rätt kompetens för sitt jobb. Vi jobbar med digitaliserad, beteendebaserad utbildning, effektiva metoder för att förstärka säkra beteenden även långsiktigt. Se våra utbildningar

vi erbjuder branschspecifika utbildningar

för yrkesverksamma

Branschspecifika utbildningar för yrkesverksamma.

För att byggsektorn ska fungera optimalt behövs en fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vi erbjuder behörighetsutbildningar och kompetensutveckling för yrkesarbetare i byggsektorn, både genom egna utbildningar och samarbeten med andra utbildare.

  • Vi är ackrediterat utbildningsföretag för ID06
  • Vi är av BYN godkänd utbildningsgivare

https://www.high-endrolex.com/35

för gymnasieelever

Anpassade behörighetsutbildningar för gymnasieelever.

Att rekrytera välutbildad personal till byggsektorn är en av Byggutbildning STARs huvudsakliga drivkrafter. Därför samarbetar vi med ett stort antal gymnasieskolor med syftet att ge alla elever en utbildning med bra kvalitet. I samarbete med företag från byggsektorn har vi tagit fram ett gymnasiepaket som på ett fullgott sätt förbereder eleverna för arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

"Byggutbildning STAR är en utbildare som levererar bra utbildningar och sköter kommunikationen med oss på ett perfekt sätt."
Från kundundersökning 2023
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev med information om kursutbud och uppdateringar.