det här är vi

Vi är byggbranschens parters egna utvecklings- och utbildningsföretag. Företaget Byggutbildning STAR i Dalarna AB startade 1996 och ägs av den ideella, allmännyttiga stiftelsen STAR Byggutveckling.

 

I bolagets styrelse finns representanter från branschens parter, stiftelsen samt företag med olika inriktningar inom byggsektorn. Att bolaget styrs av parterna gemensamt ger stor trygghet och borgar för hållbara produkter och tjänster. Bolagets vinst återinvesteras i branschen.

 

Vårt huvudkontor finns i Falun och verksamheten sträcker sig över hela landet.

starmodellens historia

Under 1990-talet gick byggbranschen igenom en konjunkturell och strukturell kris som saknade motstycke. Under tre år på 90-talet minskade antalet sysselsatta inom byggnadsverksamhet med 100 000 personer.

 

Med utgångspunkt i denna situation valde man i Dalarna att starta ett projekt för att bygga upp en modell där samtliga parter i branschen – byggföretag, fackliga organisationer, kommuner, skolor, arbetsförmedling, länsarbetsnämnd m fl. – involverades i projekt med syfte att effektivisera rekryterings- och vidareutbildningsprocessen, för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för branschens utveckling.

 

Satsningen fick namnet Star-projektet vars syfte var att bygga upp en samverkansmodell mellan byggbranschens parter för att på den vägen åstadkomma en bättre fungerande arbetsmarknad och utbildningsmiljö inom byggsektorn. För att kunna teckna avtal bildades ett bolag (STAR), med byggbranschens parter i styrelsen.

 1. 1993

  STAR-projektet startar

 2. 1996

  Bolaget STAR bildas

 3. 2000

  Yrkesutbildningar på flera orter

 4. 2016

  Fokus på säkerhetsutbildningar

Styrelsen

Byggutbildning STARs styrelse är starkt förankrad i byggbranschen med representanter från etablerade företag och den fackliga sidan

Hans Grandin
Styrelseordförande
Mikael Wilén
Skoglunds
Ann-Louise Holmbom
ByggPartner
Magnus Brandt
Peab
Anders Ax
Byggnads
Per Schönbeck
BBM Dalarna
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev med information om kursutbud och uppdateringar.