Integritetspolicy

I vår verksamhet är det nödvändigt att samla in personuppgifter för att kunna leverera avtalad tjänst/produkt. All hantering av personuppgifter följer Dataskyddsförordningen (GDPR).


Personuppgiftsansvarig

Byggutbildning Star i Dalarna AB
Org. Nr. 556528-2349.
Adress: Kaserngården 6, 791 40 Falun.
Tel: 023-67 99 800
info@byggstar.se


Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, adress och foton. För fullständig definition av personuppgifter hänvisas till Dataskyddsförordningen kapitel 1, artikel 4 definitioner. Lika bra att lägga in länken Artikel 4 Dataskyddsförordningen (gdprinfo.eu)


Vilka uppgifter samlar vi in?

Namn, personnummer, e-postadress, adress, och telefonnummer är vanliga exempel på personuppgifter vi samlar in. I vissa fall även foton när det är nödvändigt för speciella utbildningar.


Hur samlar vi in personuppgifter?

Insamlingen av personuppgifter sker på flera olika sätt. Oftast via telefon eller mail vi kursbokningar men även skriftligt vid utbildningstillfälle eller intresseanmälan till kurs. Vid validering via arbetsförmedlingen får vi uppgifter från tredje part (Arbetsförmedlingen) och/eller skriftligt via förfrågningsunderlag, och/eller muntligt vid intervju inför validering.
Grundprincipen är att endast samla in de uppgifter som krävs för att vi skall kunna fullfölja vårt åtagande mot kunder och partners.
I vilket syfte samlar vi in personuppgifter?
Personuppgifterna används för att administrera våra utbildningar, kursdeltagares behörigheter, valideringsverksamhet samt våra åtagande mot gymnasieskolorna och övriga kunder.


Med vilken laglig grund samlar vi in personuppgifter?

All insamling sker med stöd av avtal mellan oss och vår kund i syfte att kunna uppfylla våra åtaganden, följa tillämplig lagstiftning eller med stöd av rättslig förpliktelse.


Hur hanteras insamlade personuppgifter?

All information som samlas in registreras i de olika administrativa system som Star använder för att hantera utbildningar, behörigheter, avtal och övriga administrativa åtaganden gentemot kund. Vissa system är Stars egna system men vi använder även underleverantörer. I de fallen finns alltid personuppgiftsbiträdesavtal mellan Star och leverantören. Uppgifterna sparas endast så länge det finns ett syfte, t.ex. tidsbegränsad behörighet, eller tills den registrerade begär att uppgifterna skall tas bort.


Med vilka delar vi uppgifterna?

Vi delar endast uppgifter med tredje part när det krävs för att fullfölja vårt avtal mot kund.


Vilka rättigheter har den registrerade?

Personer som vi har samlat in uppgifter om har alltid rätt att få sina uppgifter rättade eller raderade, rätt att få ett utdrag med alla personuppgifter vi har sparat, rätt att ta tillbaka samtycke samt rätt till dataportabilitet.
Anser du att vi inte följer GDPR kan du anmäla detta till Datainspektionen.
https://www.datainspektionen.se

 

Personuppgifter på vår webbplats


Cookies (Kakor) – vad är det?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen lagras temporärt i din dators minne under tiden du är inne och surfar på en sida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.

Dessa gör att vi till exempel kan:
•Skapa personliga erbjudanden
•Få information hur besökare interagerar med webbplatsen
•Möjliggöra olika tjänster och funktioner


Stänga av cookies

Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare. På webbläsarens hjälpsidor får du mer information om hur du gör för att blockera eller ta bort en cookie. Tänk på att vissa funktioner inte kan fungera som de ska om du inte tillåter användningen.


Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.


Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss gärna. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.


Google analytics

Google Analytics är en kostnadsfri tjänst som Google tillhandahåller webbplatsinnehavare. Verktyget gör det möjligt att samla in uppgifter om webbplatsbesökarnas beteende som till exempel vilka sidor som besöks mest, hur besökare klickar sig genom webbplatsen och orten där besökarna befinner sig. Beroende på tjänstens konfiguration är det även möjligt att kartlägga webbplatsbesökarna baserat på demografiska kriterier som ålder och kön.

Google Analytics behandlar personuppgifter som till exempel webbplatsbesökares IP-adresser.  Därutöver behandlar tjänsten även andra typer av uppgifter om webbplatsbesökarna som till vistelseort. Dessa uppgifter kan kombineras med andra uppgifter som Google har samlat in om webbplatsbesökaren som till exempel demografiska uppgifter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev med information om kursutbud och uppdateringar.