Organisatorisk och social arbetsmiljö

organisatorisk och social arbetsmiljö - för ett hållbart arbetsliv

Våren 2016 kom en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Tillsammans med Systematiskt Arbetsmiljöarbete ger den stöd och bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Föreskriften har tre fokusområden:

 

1. Arbetsbelastning

2. Arbetstid

3. Kränkande särbehandling

 

Vill du medverka till att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats? Utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) vänder sig till dig som vill veta mer om hur stressen påverkar dig själv, dina medarbetare och i förlängningen även verksamheten.

 

Målgrupp

För chefer och medarbetare, att behålla eller göra arbetsplatsen till en attraktiv arbetsplats. Under kursen blandas föreläsningar med diskussioner, egna reflektioner lyfts och sätts i sammanhang med hjälp av organisatoriskt och social arbetsmiljö – arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Stor vikt läggs vid deltagarnas egna förväntningar på dagen och erfarenhetsutbyte.

ID06 Kompetensdatabas
Registrering ingår i kursavgiften
Utbildningens mål
Metodik för förändringsarbete
Kursinnehåll
Läs mer om vad om ingår i kursen

Aktuella utbildningar: Organisatorisk och social arbetsmiljö

Har du frågor eller hittar du inte det du söker?  Kontakta oss här
[eduadmin-listview customtemplate showbookbtn="0" subject="Brandfarliga heta arbeten" hidesearch]
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev med information om kursutbud och uppdateringar.