skip to Main Content

Tilläggsutbildning om Väderskydd

Arbetsmiljöverket föreskriver (AFS 2013:4) att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar/hanterar Väderskydd på ställningar ska ha genomgått utbildning.
Byggutbildning Star erbjuder i enlighet med dessa föreskrifter ”Tilläggsutbildning om väderskydd” som ger behörighet att bygga Väderskydd på ställningar.
Byggutbildning Star är av BYN (Byggnadsindustrins utbildningsnämnd) godkänd utbildningsgivare. Du skall inför kursen genomfört förberedande studier på ca: 16 timmar och därefter ca: 16 timmar lärarledd kursdel (2 dagar).

Särskild utbildning ställning är ett förkunskapskrav för att gå tilläggsutbildning om väderskydd.

Kursinnehåll

  • En grundlig genomgång av regler för väderskydd i Sverige
  • Allmänna principer för uppförande av väderskydd
  • Genomgång av olika typer av väderskydd
  • Hur väderskydd och ställning kan kombineras

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhålls registrering i ID06 kompetensdatabas alt. utbildningsbevis samt diplom på utförd utbildning.

Väderskydd

Foto: Layher AB

Back To Top
English English Svenska Svenska