skip to Main Content

Välkommen till två timmar om hur vi kan säkra byggsektorns kompetensförsörjning i Dalarna genom samverkan!

Plats: Teamsmöte
Tid: Tisdag 22 juni kl 10–12

Program

  • Inledning Conny Danielsson, kompetensstrateg Region Dalarna
  • Förstudie om byggsektorns kompetensförsörjning i Dalarna- Ola Granholm projektledare Framväxtbolaget
  • Redovisning av enkät/intervjuer med byggymnasier kring branschkontakt, uppföljning av APL, mm
  • Några glimtar från Dalabarometern- enkät till grundskoleelever årskurs 9, gymnasieelever och arbetsgivare inom bygg, teknik, turism och vårdbranschen
  • Kompetensråd Göteborgsregionen- Sverigebäst på branschsamverkan för byggsektorns kompetensförsörjning- Patrik Laanemets Processledare Byggbranschens kompetensråd i Göteborgsregionen
  • Hur ser rekryteringsbehovet i byggsektorn ut framåt? –  Peter Möller analytiker Region Dalarna
  • Diskussion om hur vi kan ta nästa steg

Här kan du se inspelningen av seminariet:

Bakgrund

Kompetensförsörjningen har blivit alltmer uppdelad i takt med fler aktörer och att tidigare forum för samverkan har lagts ner. Byggsektorn är inget undantag. Det innebär inte att det saknas samordning, i vissa delar av byggsektorn fungerar kompetensförsörjningen mycket bra (vi har t ex Byggbranschens Yrkesnämnd och branschråd för Högskolans byggutbildningar), medan den i andra delar fungerar mindre bra. Arbetsförmedlingens roll har förändrats radikalt de senaste tio åren och antalet aktörer har ökat. Processerna kring ökad jämställdhet i branschen och ökad mångfald/integration haltar. Vi står inför stora förändringar framåt där digitalisering och automation kommer att påverka branschens arbetssätt och utbildningsbehov.

Vi saknar ett gemensamt forum för att prata om de här frågorna och för att skapa samhandling som gör att vi kan undvika kompetensglapp. I Göteborg har man bildat Kompetensråd; ”Här samverkar arbetsmarknadens parter tillsammans med företag och utbildningsanordnare och för branschen andra viktiga aktörer med det gemensamma målet: att på kort och lång sikt säkerställa byggbranschens kompetensförsörjning.” Byggutbildning STAR i Dalarna har det senaste året drivit en förstudie i samverkan med Region Dalarna där vi har tittat på möjligheten att få till en samverkansmodell för byggsektorns kompetensförsörjning i Dalarna. På detta seminarium vill vi diskutera hur vi tillsammans kan bygga en sån modell.

Back To Top
English English Svenska Svenska