skip to Main Content

Byggsektorn i Dalarna kraftsamlar för kompetensförsörjning

Aktörerna i byggsektorn i Dalarna har enats om att bilda ett kompetensråd för byggbranschen i länet!

Fredag 10 december -21 samlades ett stort antal representanter från företag, fackliga organisationer och utbildningar i byggbranschen för att prata ihop sig om hur branschen ska klara sin kompetensförsörjning på sikt. Det är högt tryck i branschen och många företag har svårt att hitta de medarbetare de behöver för att kunna planera, projektera och producera det som efterfrågas. På plats fanns företagare/företagsledare från olika delbranscher, Byggföretagen, fackliga representanter, Galaxen, konsultföretag, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna, Byggutbildning Star, Dala Wux, byggymnasier, m fl. Efter presentation av förstudien ”Byggsektorns regionala samverkansmiljö” så enades församlingen om att bilda ett kompetensråd med uppstart under våren 2022. I rådet ska branschföretag, utbildare och andra viktiga samarbetsaktörer enas om en gemensam bild och hur vi tillsammans kan försörja branschen med kompetens på ett så bra sätt som möjligt och dessutom utveckla jämställdhet och integration/mångfald i byggsektorn.

Församlingen var helt överens både om bilden av nuläget och att vi tillsammans ska bilda ett kompetensråd. För att ge kompetensrådet ett kraftfullare engagemang tar vi fram en avsiktsförklaring tillsammans med deltagarna i kompetensrådet, ett utkast till den finns till höger.

Inbjudan till nästa möte som är den 11 februari kl. 13 – 15 skickas ut i början av 2022. Nu ser vi fram emot att med enade krafter börja jobba tillsammans för en bättre kompetensförsörjning i byggbranschen i Dalarna!!

Seminarium 10 december:

Här nedan finns presentationerna från slutseminariet samt inspelningen av seminariet.

Eva Thor, Byggföretagen Dalarna – presentation 

Conny Danielsson, Region Dalarna – presentation

Ola Granholm, projektledare – presentation

Avsiktsförklaring Byggbranschens kompetensråd i Dalarna- utkast 211213

Synpunkter på och förslag till avsiktsförklaringen, som du hittar här ovan, skickas till ola@framvaxt.se senast 10 januari och ligger till grund för det fortsatta arbetet med att starta upp kompetensrådet.

 

Kompetensråd i Göteborgsregionen:

Inom Göteborgsregionen drivs ett flertal komptensråd, här kan du läsa mer om hur Byggbranschens kompetensråd är uppbyggt.

Byggbranschens kompetensråd Göteborg

Seminarium 22 juni:

Här kan du läsa om och se seminariet som genomfördes 22 juni.

https://byggstar.se/framtidssakring-av-byggsektorns-kompetensforsorjning-i-dalarna-genom-samverkan/

Back To Top
English English Svenska Svenska