skip to Main Content

Introduktion

När du börjar din distansutbildning träffar du den utbildningsansvariga hos oss där ni går igenom hur utbildningen går till. Du får dina inloggningsuppgifter till vår web-portal, ni tittar igenom vilka delar utbildningen består av och ni planerar vilka datum du ska gå dina behörighetsutbildningar.

Kurser med fokus på arbetsmiljö

Under din utbildning ska du göra några kortare web-utbildningar med fokus på arbetsmiljö och hälsa, säkra lyft och fallskydd. Dessa web-utbildningar är inga behörighetsutbildningar, syftet är att du ska få lite extra förståelse för hur viktigt det är att arbeta säkert och ta hand om det viktigaste redskap du har, din kropp.

Behörighetsutbildningar

I distansutbildningen ingår tre behörighetsutbildningar. Allmän utbildning om ställningar som ger dig behörighet att bygga upp till nio meter och Särskild utbildning om Ställningar som ger dig behörighet att bygga över nio meter.
Den tredje behörighetsutbildningen är Tilläggsutbildning om väderskydd som ger dig behörighet att att bygga väderskydd på ställningar samt kunskap om särskilda konstruktioner när det gäller ställningsbyggnad.

Läs mer om utbildningarna här:
Ställningsutbildningar
Tilläggsutbildning om väderskydd

Kurser

Under utbildningen ska du läsa läsa kurser som är inriktade mot husbyggnad som ger dig en spetskunskap som behövs inom husbyggnad. I dessa kurser får du lära dig mer om byggteknik, hållbart byggande, byggplanering, byggnadsmaterial, maskiner och verktyg, utsättning och profiler samt arbetsmiljö.
Kurserna du läser utgår ifrån de krav som ställs i den utbildning som du läser. Läser du via Komvux utgår det ifrån Skolverkets examensmål och om du läser via exempelvis Arbetsförmedlingen utgår det ifrån BYN:s yrkeskvalifikationer.

Här kan du läsa mer:
Skolverkets kursmål
BYN:s yrkeskvalifikationer

Bra att veta

Vi erbjuder Utbildningen Distansutbildning för ställningsbyggare via Komvux, Arbetsförmedlingen eller annan uppdragsgivare. Vi kan även erbjuda utbildningen via samarbeten med andra utbildningsgivare som utbildar inom Bygg och anläggning.
Längden på din utbildning anpassas efter dina förutsättningar.

När du är klar med din grundutbildning kan du få anställning som ställningsbyggarlärling och påbörja din kvalificeringstid, den tid du är lärling. Företaget som anställer dig behöver vara anslutet till Byggföretagen eller ha gällande kollektivavtal med Byggnads.

Här kan du läsa mer om vägen till ett yrkesbevis

Priser och samarbeten

Kontakta oss för prisförfrågan eller samarbete via utbildning@byggstar.se

Anmälan

Om du vill läsa distansutbildningen hos oss fyller du i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

    Back To Top
    English English Svenska Svenska