« Bakåt

Mobila arbetsplattformar/Lift


Kursbeskrivning

 

Byggutbildning Star är auktoriserade av Liftutbildningsrådet att bedriva utbildning enligt liftläroplan (LLP). I liftläroplanen beskrivs vad som bör ingå i en grundläggande utbildning för arbete med liftar och mobila arbetsplattformar. LLP är utformad efter den internationella ISO-standarden för liftutbildning (SS-ISO 18878:2013).

Arbetsmiljöverket föreskriver i AFS 2006:6, användning av lyftanordningar och lyftredskap §29, ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen”. Arbetstagaren ska dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda lift.

Grundutbildning LLP: Heldag med teori på förmiddagen och praktisk körning på eftermiddagen.

Repetitionsutbildning LLP: Halvdag med teori och körning, ca: 4 tim. (4-5 tim).

Efter genomgången utbildning och godkänt kör- och teoriprov erhålls registrering i ID06 kompetensdatabas alt. utbildningsbevis samt diplom på utförd utbildning

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 700 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen
Inga tillgängliga datum för den valda kursen
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev med information om kursutbud och uppdateringar.