« Bakåt

Särskild utbildning ställning (över 9m) - Distans


Kursbeskrivning

Arbetsmiljöverket föreskriver (AFS 2013:4; 2004:4) att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar/hanterar ställningar ska ha genomgått utbildning. Detta gäller oavsett tidigare erfarenheter. Byggutbildning Star erbjuder i enlighet med dessa föreskrifter ”Särskild utbildning ställning” som ger behörighet att bygga ställning över nio meter eller mer komplicerade ställningar. Byggutbildning Star är av BYN (Byggnadsindustrins utbildningsnämnd) godkänd utbildningsgivare. Du skall inför kursen genomfört förberedande studier på ca: 40 timmar och därefter ca: 40 timmar lärarledd kursdel (5 dagar).

Innehåll (Enligt bilaga 3 i AFS 2013:4)

•Grundlig genomgång av regler för ställningar i Sverige
•Allmänna principer för uppförande av rör- och kopplingsställningar
•Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar och kopplingar
•Hur kan ställningar användas på annat sätt än vad som framgår av instruktion
•Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar
•Metoder för upp- och ned transport samt lyft av ställningsmaterial
•Förankring av ställningar
•Inklädnad av ställningar
•Dimensionering av ställningar
•Orientering om speciella ställningskonstruktioner

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhålls registrering i ID06 kompettensdatabas alt. utbildningsbevis samt diplom på utförd utbildning

Tid

5 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 9 450 SEK exkl. moms
mån 16 - fre 20 okt 08:00-16:00
DISTANS
Platser kvar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev med information om kursutbud och uppdateringar.