3 Feb 2023
Intervju med Niklas Ribjer, VD på Byggutbildning STAR

Beteendevetaren Niklas Ribjer tillträdde som VD på Byggutbildning STAR i Dalarna AB i maj 2022. Niklas har jobbat med utbildningsfrågor i hela sitt yrkesliv, både inom skola och inom idrottsrörelsen, då hans hjärta klappar för utbildning och utveckling. Niklas arbetar målinriktat för att varje arbetare vars tjänst innehåller uppdrag som kan innebära risk för den egna säkerheten, ska ha med sig den kunskap som krävs för att arbetet inte ska påverka den personliga hälsan eller livet i en negativ riktning.

 

Niklas kommer senast från skolvärlden och tjänsten som biträdande rektor på Engelska Skolan i Falun Dessförinnan arbetade han som Utbildning- och utvecklingsansvarig inom Fotbollsförbundet. I grunden har han en examen i Beteendevetenskap från Högskolan i Halmstad. I privatlivet är Niklas gift och har två barn – och så klart har han ett stort engagemang i det lokala föreningslivet.

 

Vad fick dig att söka dig till Byggutbildning STAR?

Då jag brinner för utbildning och kvalitativa utbildningar samtidigt som jag är intresserad av säkerhet och byggfrågor, så kändes det som ett spännande företag där jag kan göra skillnad för verksamheten. STAR är ett väl inarbetat namn och ett företag med starkt renommé och det här uppdraget är en positiv resa att vara med på.

 

I samma veva som du utvecklar verksamheten, så är företaget och hela byggbranschen i likhet med omvärlden under stor påverkan av pandemier, inflationer och krig. Hur ser du på året som har varit?

Många yttre faktorer har så klart påverkat den här första tiden, både negativt med i vissa avseenden även positivt. Pandemin har i rask takt öppnat dörren till distansutbildningar, vilket eventuellt inte hade skett alternativt skett i långsammare takt om vi inte fått en pandemi att förhålla oss till.

Inflationen har inte nått till oss utbildare ännu i någon större utsträckning. Men det är ingen tvekan om att den har påverkat stora delar av byggbranschen. Byggbranschen har blivit dyrare och företagen håller i pengarna. Lågkonjunkturen genererar inställda och uppskjutna projekt, vilket innebär att arbetsledare drar i handbromsen när det gäller alla typer av kostnader. Samtidigt öppnar den minskade verksamheten inom byggnationen upp för att utbilda sin personal. De mer hektiska perioderna gör ju ofta att utbildning av personal tyvärr prioriteras lägre. Vad vet vi, det kanske går jämt upp i slutänden?

 

Problem, risker och utmaningar år 2023?

Jag kan ibland känna att byggbranschen skulle gynnas av en instans med överinseende gällande behörighetsutbildningar. Jag upplever att det på marknaden finns alldeles för stor spridning avseende utbildningarnas kvalitet. Det finns stora risker med utbildningar som inte riktigt håller den kvalitet som krävs. Ska en arbetare ut på uppdrag som ju faktiskt innebär risk för den personliga säkerheten, och till och med livet, då ska hen ha genomgått utbildning med hög kvalitet.

 

Vad är möjligheterna 2023? Finns det några alternativ till hur verksamheten drivits tidigare?

Stora möjligheterna finns med den digitala utvecklingen. Att varje individ kan utbilda sig ”on-demand”, alltså när det passar in i det personliga schemat och man kan hålla fokus. Vi behöver inte längre samla ett stort antal deltagare i en och samma utbildningssal. Vi satsar på högkvalitativa utbildningar som den enskilda deltagaren har tillgänglig dygnet runt!

 

Avslutningsvis Niklas, är det någonting mer du vill tillägga?

Vi på Byggutbildning STAR arbetar ständigt för att erbjuda högkvalitativa och inkluderande utbildningar som är tillgängliga för alla. Utbildningar som är skapade på ett sätt så att alla kan ta till sig kunskapen, oavsett bakgrund och förutsättningar. Det är ett pågående arbete som inte kommer att avta, inte så länge vi har arbetare i byggbranschen med uppdrag som kan innebära risker för den personliga säkerheten. Vi nöjer oss aldrig!

Niklas Ribjer VD på Bygg Star
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev med information om kursutbud och uppdateringar.