28 Nov 2022
Är din skola branschrekommenderad av BYN?

Byggbranschens Yrkesnämnd rekommenderar skolor som bedöms vara kvalificerade att ge sina elever yrkesutbildningar som uppfyller branschens krav. Syftet med rekommendationen är att tydliggöra förväntningarna på de gymnasium som utbildar för BYN:s yrken. En av BYN branschrekommenderad skola har därför utbildningar av hög kvalitet och ett bättre konkurrensläge än andra gymnasium.

Vi på Byggutbildning STAR erbjuder konkurrenskraftiga och hållbara utbildningar som säkerställer att framtidens byggbransch har tillgång till välutbildad och hållbar personal. Våra utbildningar är av BYN godkända och uppfyller branschens högt ställda kriterier och därmed attraktiva på arbetsmarknaden.

Läs mer här

Branschrekommenderad skola BYN logotype
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev med information om kursutbud och uppdateringar.