3 Nov 2023
Tommy tror på att anpassa utbildning

Tommy Gabrielsson har nu jobbat ett halvår hos oss på Byggutbildning STAR och han har redan fått strålande omdömen. ”En av de absolut bästa instruktörer jag har bedömt. Både kunskapsmässigt och på sättet han bemöter kurdeltagarna”, säger Hans Zwicknagel som är kvalitetskontrollant på Svebra (Svenska Brandsäkerhetsföretag). Vi har frågat Tommy vad det är som gör att det han gör blir så bra.

 

Tommy Gabrielsson håller utbildning i Fallskydd och Brandfarliga arbeten, Allmän utbildning ställning och Mobila arbetsplattformar/Lift. Han har tidigare jobbat som snickare och elitidrottstränare och kommer närmast från en tjänst som idrottskonsulent hos RF/SISU. Att vara tillbaka i byggbranschen tycker han är både spännande och kul.

 

– Det känns kul att tillsammans med mina nya kollegor få möjligheten att fortsätta förbättra arbetsmiljön och säkerheten på byggarbetsplatser runt om i landet. Även om arbetsmiljön och säkerheten på många områden blivit bättre är min upplevelse att det finns väldigt mycket som fortfarande kan förbättras, tycker Tommy.

 

Han menar att vad som gör en bra utbildning har många aspekter. Han framhåller till exempel vikten av utbildarens flexibilitet.

 

– Det är viktigt att jag som utbildare har förmågan att anpassa mig efter deltagarnas behov. Anpassningarna kan handla om allt från vilket språk jag väljer att använda till vilka exempel som används under utbildningen. Det kan vara stor skillnad på deltagarnas erfarenhet och förförståelse för ämnet.

 

Tommy berättar att han ofta får frågor om att tolka regler från sina utbildningsdeltagare. Det handlar ofta om arbetsmiljölagar, hur de ska tolkas och om det verkligen måste följas.

 

Det är inte alltid helt enkelt att tolka vad som står i arbetsmiljölagar och föreskrifter. Det är dessvärre heller inte alltid säkert att de stämmer med hur många gör i verkligheten. Sedan ska man inte underskatta vikten av bra fika och mat under en utbildning. Det blir ofta frågor även om sådant, säger han glatt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev med information om kursutbud och uppdateringar.