Fallskydd

grundutbildning i fallskydd

Om utbildningen

Att arbeta på höjd innebär en ökad risk för fallolyckor, och det är arbetsgivarens ansvar att informera och utbilda sina anställda om hur de ska förebygga sådana risker. En viktig del av detta är att använda personlig fallskyddsutrustning korrekt.

Utbildningen inkluderar både teoretisk kunskap och praktiska övningar. Deltagarna kommer att lära sig om olika typer av personlig fallskyddsutrustning, hur de används på rätt sätt och vilka risker som kan uppstå vid arbete på höjd.

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhålls registrering i ID06 kompetensdatabas, alternativt diplom och utbildningsbevis på utförd utbildning.

 

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till alla som arbetar på höjder, inklusive tak, ställningar och liftar. Enligt lagstiftningen från 1 januari 2015 krävs fallskydd vid arbete på höjder över 2 meter där det finns risk för fall och där skyddsräcken eller annan skyddsutrustning inte finns tillgängliga. För att använda personlig fallskyddsutrustning på ett korrekt sätt är det viktigt att ha kunskap om vilken utrustning som är lämplig för olika situationer och hur den ska användas. Detta regleras av både svenska lagar och EU-direktiv, inklusive Arbetsmiljöverkets regler i AFS 2018:3 Arbete på hög höjd och EU-direktivet Direktiv 2001/45/EG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbete som innefattar risker avseende fall från höjd.

 

ID06 Kompetensdatabas
Registrering ingår i kursavgiften
Kursinnehåll
Läs mer om vad om ingår i kursen
Bra att veta
Fakta om Fallskydd

Aktuella fallskyddsutbildningar

Har du frågor eller hittar du inte det du söker?  Kontakta oss här
[eduadmin-listview customtemplate showbookbtn="0" subject="Fallskydd" hidesearch]
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev med information om kursutbud och uppdateringar.