skip to Main Content

Vad är ID06 Kompetensdatabas?

För att underlätta för såväl företag som medarbetare att hantera utbildningsbevis och samtidigt öka säkerheten på våra arbetsplatser har Sveriges Byggindustrier utvecklat en ny tjänst, ID06 Kompetensdatabas.
Det ska vara lätt att kontrollera giltiga utbildningsbevis på arbetsplatsen. Inte minst avseende de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets AFS:er kring utbildning och som i många fall är belagda med sanktionsavgift om utbildningsbevis saknas eller är ogiltigt.
Målsättningen är att samla alla utbildningsbevis i en databas och koppla dessa till personens eget ID06-kort.

Hur fungerar ID06 Kompetensdatabas?

id06kompetensdatabas.se är en webtjänst som kopplar samman ditt personliga ID06-kort och dina utbildningsbevis i en databas oavsett om du byter arbetsgivare eller förnyar ditt ID06 kort.
Det betyder att du inte längre behöver bära med dig dina utbildningsbevis för att styrka din kompetens, dem finns registrerade i ID06 kompetensdatabas som är knutet till ditt ID06-kort.

Byggutbildning Star är ackrediterade att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.
Det är enbart de utbildningar du deltagit i hos oss på Byggutbildning Star som vi kan registrera i databasen.

Vem kan se mina utbildningsbevis?

  • Utbildningsföretaget som har registrerat utbildningsbeviset
  • Byggföretaget som du är anställd hos
  • Platschefen på den arbetsplats du jobbar på
  • Du kan alltid se dina egna utbildningsbevis med hjälp av BankID eller mobiltBankID, det är kopplat till ditt personnummer

Så här går det till

Innan en registrering kan påbörjas måste du som är kortinnehavaren ge ditt samtycke.  Det kan du göra genom att beställa en samtyckesblankett från oss på Byggutbildning Star, läsa igenom och skriva på den och posta till oss,
eller direkt på  id06kompetensdatabas.se.

Back To Top
English English Svenska Svenska